KALİTE ÇALIŞMALARI

 

Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.

Birim Danışma Kurulu Üyeleri için TIKLAYINIZ.
Birim AR-GE Üyeleri İçin TIKLAYINIZ
Kalite Komisyon Üyeleri İçin TIKLAYINIZ
Uzaktan Eğitim Komisyon Üyeleri İçin TIKLAYINIZ
Oryantasyon Eğitim Ekibi İçin TIKLAYINIZ
Dış Paydaşlarımızın Listesi İçin TIKLAYINIZ

2023 Akademik Danışmanlık Süreçleri Değerlendirme Raporu İçin TIKLAYINIZ
2023 Birim Öz Değerlendirme Raporu İçin TIKLAYINIZ
2023 Ar&Ge Raporu İçin TIKLAYINIZ
2023 Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ
2023 Çapraz Akran Değerlendirme Raporu İçin TIKLAYINIZ
2022 Ar&Ge Raporu İçin TIKLAYINIZ
2022 Birim Öz Değerlendirme Raporu İçin TIKLAYINIZ
2022 Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ
2022 Çapraz Akran Değerlendirme Raporu İçin TIKLAYINIZ
2021 Ar&Ge Raporu İçin TIKLAYINIZ
2021 Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ
2021 Birim Öz Değerlendirme Raporu İçin TIKLAYINIZ
2020 Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ
2019 Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ

Kalite Çalışma Toplantı Tutanakları İçin TIKLAYINIZ
Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları İçin TIKLAYINIZ

Kalite Çalışma Toplantı Tutanakları İçin TIKLAYINIZ
Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları İçin TIKLAYINIZ

Toplantı Tutanakları İçin TIKLAYINIZ

Toplantı Tutanakları İçin TIKLAYINIZ

 

‍‍

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için TIKLAYINIZ
İdari Personel Memnuniyet Anketi için TIKLAYINIZ
Öğrenci Memnuniyet Anketi için TIKLAYINIZ
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi için TIKLAYINIZ
Dış Paydaşların Görüş ve Değerlendirme Anketi için TIKLAYINIZ

Yüksekokulumuzda yapılan iyileştirmelerin listesi için TIKLAYINIZ