KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR 

Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.
 

KALİTE KOMİSYONLARI

Birim Danışma Kurulu Üyeleri için TIKLAYINIZ
Birim AR-GE Üyeleri İçin TIKLAYINIZ
Kalite Komisyon Üyeleri İçin TIKLAYINIZ
Uzaktan Eğitim Komisyon Üyeleri İçin TIKLAYINIZ
Oryantasyon Eğitim Ekibi İçin TIKLAYINIZ

RAPORLAR

 
 
 

TOPLANTI TUTANAKLARI

Kalite Çalışmaları Topantı Tutanakları İçin TIKLAYINIZ