YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERİ

Müdür Doç. Dr. Ümit KARA
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gamze TOPRAK YÜCE
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Şakir PEKGÖZ
Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer SAMSUNLU
Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hasibe TAŞKIN
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ekinhan ERİŞKİN
Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Çağlayan Pınar ÖZTÜRK
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Senem SÖYLEYİCİ ÖCAL
Raportör Yüksekokul Sekreteri Alp KÜÇÜKCOŞKUN