Stratejik Hedeflerimiz

Sağlık alanında, webofscience veritabanları başta olmak üzere uluslararası indekslerde taranan dergilerde yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlara cevap vermeyi önceleyen bilimsel yayın ve atıf sayısını artırmak ve bilimsel yayınların niteliğini geliştirmek

Sağlık alanında, dünyanın değişen dinamiklerini öngörerek, öğrencilerimiz ile akademik ve idari personellerin hayat boyu öğrenmelerini teşvik etmek

Isparta ilimiz başta olmak üzere bölgemizdeki tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili çalışmalar yapılarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak

Öğrencilerimizin, uygulamalı eğitim olanaklarının artırılarak sahaya hazır olarak yetişmelerini sağlamak