2018 YKS EK YERLEŞME İLE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT YERLERİ VE İŞLEMLERİ

 

 

KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT YERİ ADRESLERİ Kayıtlar 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında kayıt hakkı kazanılan okulların binasında şahsen veya noter vekâleti ile kayıt yapılacaktır. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2) Öğrenciye ait öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (Öğrenim ücretlerini bulunduğunuz yerdeki herhangi bir Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubesine ya da Isparta ilindeki Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında Öğrenci Numaranızı banka görevlisine bildirmek suretiyle yatırabilirsiniz). (Yeni Kayıt Yaptıracak 1.Öğretim Öğrencileri Ücret Ödemeyecektir.) Öğrenim ücreti yatırılırken kurumsal tahsilât sistemi kullanılacağından dolayı Yurtiçindeki Tüm Şubelerden havale masrafı talep edilmeyecektir. HALK BANKASI BANKAMATİKLERİNDEN ÖDEME Giriş-->Kurum Ödemeleri-->Harç-->Ödeme Yapacağınız Kurumun Bağlı Bulunduğu İl Plaka Kodu (:32 yazılacak)--->SDÜ--->Öğrenci No girerek Öğrenim Ücretinizi yatırabilirsiniz. ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (Yeni Kayıt Yaptıracak 1.Öğretim Öğrencileri Ücret Ödemeyecektir.)

3) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) 4) 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 5) Tebligat Beyannamesinin çıktısı (7201 sayılı Tebligat Kanununa göre üniversite tarafından yapılacak olan her türlü tebligatın kayıt sırasında öğrencinin beyan ettiği e –posta adresine yapılmasının öğrenci tarafından kabul edildiğine dair belge)

4)-Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarına  yerleşenöğrencilerimiz den resmi yada tam teşekküllü hastanelerden HEYET RAPORU almaları gerekmektedir.

 İlk ve Acil Yardım önlisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, “Sürücü Belgesi Almaya Engel Olmayan Bir Beden Yapısı Ve Ruh Sağlığına Sahip Olduklarını Belgeleyen Rapor” almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
 
 
Yayın Tarihi: 28/09/2018
Okunma Sayısı: 1159