YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME

İLK KAYIT – KAYIT YENİLEME VE KAYIT SİLME

1. İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

İlk kayıt tarihi ÖSYM’ce bastırılıp öğrencilere gönderilen yerleştirme kılavuzunda belirtilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun web sitesine girerek de öğrenilebilir.

2. İlk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?          

İlk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde Yüksekokulumuzda yapılmaktadır. Yüksekokulumuzu kazanan öğrenciler kayıt için gerekli bilgi ve belgelere Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz web sayfasından ulaşabilir. Kayıtlar yüz yüze yapılmaktadır. Sayfamızda yayınlanan belgelerle kayıt tarihleri içinde şahsen de yaptırabilirler.

3. İlk kayıt süresi içinde yapılmazsa ne olur?

İlk kayıt tarihleri süresinde kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

4. İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan duyurulara göre öğrenci şahsen kayıt yaptıracaktır. Kayıt için gerekli belgelerle birlikte noterden alınan Vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.

5. Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?

Süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler Akademik Takvimde yayınlanan Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru tarihleri içinde dilekçe verebilir. Mazereti, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk 3 (üç) işgünü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt yeniletmediği yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

6. Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekleme- bırakma tarihlerinde Öğrenci İşleri bürosu yardımı ile düzeltilebilir.

7. Alınan derslerin yoklama kâğıdında isim çıkmıyorsa ne yapılır?

Kayıt yenileme raporuyla birlikte okulumuzun öğrenci işlerine giderek gerekli işlemler yapılır.

8. Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senatonun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

9. Kaydını yeniletmeyen öğrencinin kaydı ne zaman silinir?

Öğrencinin dört yarıyıl üst üste kayıt yeniletmemesi halinde kaydı silinir.

10. Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınavı, final ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri ve bütünlemesi olan birimler için bütünleme tarihleri belirtilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanan Akademik Takvimde duyurulur.

11. Sınavlarda rapor (hastalık, ölüm, refakat) alırsam geçerli olur mu?

Öğrencinin sağlık raporu ile özürlü sayılabilmesi için hastalığının, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinin, ilgili uzmanlık alanındaki hekimlerinden alınmış raporlarla, zorunlu durumlarda herhangi bir resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinden alınmayan raporların ilgili birimin Yönetim Kurulunca gerek görüldüğünde Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinde incelenmesi istenebilir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.  Sadece Ara sınav tarihlerinde rapor geçerlidir. Öğrenci, raporunu dilekçesine ekleyerek ilgili birime teslim eder. Final ve Bütünleme sınavlarında rapor geçersizdir.

12. Ara Sınava girmeden finale girilir mi?

Ara Sınava girmeyen Finale girebilir.  Ara sınav ve Finale girmeyen Bütünlemeye giremez. Final sınavına girdiyse öğrenci bütünlemeye girebilir.

13. Bütünleme başvurusu nasıl yapılır?

Bütünleme başvurusu OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden Bütünleme başvuru linkinden yapılır. FD ve FF olan ders notları otomatik olarak sistem tarafından yüklenir.

14. Geçmiş olduğu dersi yükseltmeye alıp o dersten başarısız olursa ne olur?

Geçmiş olduğu dersi yükseltmeye alıp o dersten başarısız olursa o dersten kalmış olunur. Bütünleme sınavında alınan not geçerli olur.

15. Öğrencinin kendi isteği üzerine yapılan kayıt silmenin dışında, hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

Azami süreler içinde kalmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

 

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 5007