YATAY GEÇİŞ

YATAY GEÇİŞ

1. Yatay geçiş çeşitleri nelerdir?

Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

2.  Yatay Geçiş şartları nelerdir?

Yatay Geçiş için istenilen belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanmaktadır.

3. Aynı fakülte ya da yüksekokul bölümleri / programları arasında geçiş için başvuru koşulları aynı mıdır?

Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişlerin koşulları diğer üniversitelerden yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerle aynıdır.

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 3756