ÖĞRENİM SÜRESİ

ÖĞRENİM SÜRESİ

1. Normal öğrenim süresi ne kadardır?

2547 sayılı Kanun’un 44. maddesinin birinci paragrafı uyarınca; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, beş yıllık programlar için sekiz ve altı yıllık programlar için dokuz yıllık azami öğrenim hakkı vardır.

 

2. Azami öğrenim süresi içinde öğrenci mezun olamazsa ne olur? Sınav hakkı verilir mi?

Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yarı yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Azami sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır.

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16195&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0Z%C4%B0N

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 1937