MUAFİYET

MUAFİYET

1.Muafiyet başvuru işlemleri nelerdir?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla yerleştirilen veya yatay geçişle gelen öğrencilerin, eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez. Herhangi bir dersten muafiyet talebi kabul edilen öğrenci, daha sonra bu derse not yükseltmek amacıyla ders kaydı yapabilir. Öğrencinin, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediğini belirten dilekçesine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylı ders içeriklerini ve transkriptini eklemesi gerekir. Muaf olunmak istenen ders farklı bir dilde alınmış ise onaylı Türkçe ders içeriğinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.(Ek-1 madde) Merkezi Yatay Geçiş ile yerleşenlerin muafiyet dilekçesi vermelerine gerek yoktur.

2. Muafiyet belli olana kadar derslere devam etmek zorunlu mudur?

Süleyman Demirel Üniversitesi Ders Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi 7. Maddesinin (2) bendine göre öğrenci, muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar muafiyet talebinde bulunduğu ders/ derslere devam etmekle yükümlüdür.

3. Aynı dersi diğer yükseköğrenim kurumumda aldığı halde öğrenci neden muaf olamaz?

Ders muafiyetinde, ders/derslerin içerik ve saat yönünden en az % 75 benzerlik göstermesi gerekir. Hesaplama sonucunda ders/derslerin saatinin küsuratlı çıkması durumunda çıkan sonuç en yakın tamsayıya yuvarlanır ve çıkan sonuç en yakın harf notuna dönüştürülür.

4.  YÖK dersleri için ders içeriklerine gerek var mı?

YÖK (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce) dersleri için ders içeriklerine gerek yoktur.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16195&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F

5. Muafiyet yapıldıktan sonra sınıf değişir mi?

Öğrencinin eğitim-öğretim programında yer alan tüm dersler içerisinde muaf olduğu derslerin kredisi 30 kredi (AKTS)’den az ise 1 inci sınıfa, 30-89 kredi (AKTS) ise 2 inci sınıfa intibak edilir. İlgili yarıyıl/yılda muaf olunmayan dersler alttan ders olarak öncelikle alınır.

6.Muafiyet sonucuna itiraz edilir mi?

Öğrenciler yönetim kurulu kararına ilişkin itirazını tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime yapar.

 

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 2611