KATKI PAYI

KATKI PAYI

1. İkinci Öğretim ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

2.İkinci Öğretim Ücretinde farklılıklar var mı? 

Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı bölüm/programlarına göre ayrı ayrı katkı payı Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

3. Katkı payı zamanında ödenmezse ne olur?

Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve o yarıyıl öğrenim hakkını kaybeder.

4. Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği durumlarda, İkinci Öğretim Ücreti geri ödenir mi?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanarak kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren veya okul değiştiren öğrencilerin katkı payı ücretleri geri ödenmez.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080918-2.htm

5. Kaydını donduran öğrenciler İkinci Öğretim Ücreti yatırır mı?

Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarıyıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden (Kaydını Bir Dönemden fazla dondurduysa) kayıtlarını dondurdukları dönemi takip eden yarıyılda katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

6. Kimler Katkı Payı Öğrenim ücreti yatırmalıdır?

İkinci Öğretim öğrencileri ve Program süresini (ön lisans 2 yıl) doldurmuş olan birinci öğretim öğrencileri Katkı Payı Yatırmalıdır. Program süresini doldurmayan BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencilerinin herhangi bir ücret yatırmalarına gerek yoktur.

7. İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10’a girenler ne yapar?

İkinci öğretim bölüm/programlarında öğrenim gören öğrenciler her dönem sonunda başarı sıralamasında  %10’a girerlerse üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öder.

Her dönem sonunda %10’luk dilim öğrencileri Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilir.

8. Dönem not ortalaması %10’luk dilime giren öğrencilerden yüksek olduğu halde öğrenci neden %10’luk dilime giremez?

Muaf olan dersler varsa öğrenciler %10’luk dilime giremez.Dönem not ortalaması yüksek ama bir dersten devamsızlığı ve bir dersten başarısız olan öğrenciler %10’luk dilime giremez.

Değerlendirme yapılırken öğrencinin bulunduğu dönemin bütün derslerini almış olması zorunludur.

 

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 2723