DİSİPLİN

DİSİPLİN

1. Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülmektedir?

Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

2. Disiplin soruşturması ne gibi hallerde yapılır?

Disiplin soruşturması, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki Disiplin Cezaları ve Suçları başlığıyla belirtilen suçları işlemeleri halinde yapılmaktadır.

3. Verilen disiplin suçuna itiraz hakkı var mıdır?

Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

4. Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?

Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

5. Disiplin soruşturmasının açılmasından öğrencinin ne zaman haberi olur?

Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

6. Disiplin soruşturmasını kim yapar?

Disiplin soruşturması, her birimin soruşturma yapmaya yetkili amirleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yapılabilir.

 

 

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 1395