DERSLER

DERSLER

1. Üniversitede dersleri ve ders programlarını kim belirliyor?

Üniversitede dersler, ilgili birimlerin teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenmektedir. Ders programları ilgili bölüm/programın teklifi ve ilgili birimin kararıyla belirlenip öğrencilere ilan edilmektedir.

2. Derslere yazılma, yeni ders kaydı nasıl yapılır?

Ders kaydının sunusuna  http://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/2017-2018-guz-kayit-yenileme-duyurusu.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

3. Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

GNO’ su 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerden not yükseltmek amacıyla ders yükleri bulundukları yarıyılın ders yükünün bir buçuk katını aşmayacak şekilde artırılabilir. GNO’ su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün bir buçuk katını aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders alabilir.

4. Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere % 70’ten, uygulamalara % 80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Bir derse kaydolup sınava girme şartlarını yerine getiren, ancak başarılı olamayan öğrenciler, teorik ve uygulamalı dersleri tekrar ederken o dersin uygulaması hariç devam şartı aranmaz. Ülkemizi veya üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulunca o süre içindeki derslerden ve sınavlardan izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

5. Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olunan ders öncelikle alınmalı mıdır?

Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız derslerin alınması gerekmektedir.

 

 

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 2471