Toplumsal Katkı Faaliyetleri Veri Girişi

Gerçekleştirdiğiniz Sosyal Sorumluluk Projesi Veri Girişi

Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir.

Öğrenciler tarafından yapılan sosyal sorumluluk projeleri değerlendirmeye dâhil değildir.

Yalnızca projelerin sayısı dikkate alınacaktır, proje kapsamında yapılan faaliyetlerin sayısı değerlendirmeye dâhil değildir.

Projenin başlangıç yılı dikkate alınacaktır.

Gerçekleştirdiğiniz kültürel mirasın ortaya çıkarılmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleri

Belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan en az iki ay süreli projelerle ilgili veriler girilecektir.

Yalnızca projelerin sayısı dikkate alınacaktır, proje kapsamında yapılan faaliyetlerin sayısı değerlendirmeye dâhil değildir.

Gerçekleştirdiğiniz kamu kurumları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri

Belirli bir ücret karşılığı sunulan hizmetler değerlendirmeye dâhil değildir.

İl, bölge veya ulusal düzeyde olan projelere ait veriler girilecektir.

Projelerin başlangıç yılı önemli değildir.

Gerçekleştirdiğiniz Dezavantajlı Gruplara (Engelliler, Göçmenler v.d.) Yönelik Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılığa (Kadınlar, Yaşlılar, Gençler ve Öğrenciler) İlişkin Yapılan Faaliyetleri
Biriminizin veya Bölümünüzün Dezavantajlı Gruplara (Engelliler, Göçmenler v.d.) Yönelik Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılığa (Kadınlar, Yaşlılar, Gençler ve Öğrenciler) İlişkin Yapılan Faaliyetleri

2023 yılında dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve sosyal kapsayıcılığa ilişkin düzenlenen proje, panel, konferans, kongre, sanatsal faaliyet, ödül töreni vb. faaliyet sayılarına ilişkin veriler aşağıdaki alanlara girilecektir.

Öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar/ etkinlikler ve faaliyetler değerlendirmeye dâhil değildir.

Gerçekleştirdiğiniz özel sektör ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk proje ve faaliyetleri
Biriminizin veya bölümünüzün özel sektör ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri

2023 yılında özel sektör, STK vb.gibi kurum ve kuruluşlarda  iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte yürütülen proje - faaliyet - verilen eğitim sayılarına ilişkin veriler aşağıdaki alanlara girilecektir.

Belirli bir ücret karşılığı sunulan hizmetler değerlendirmeye dâhil değildir.