Ders İçerikleri

                                                  YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları -1

Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlamalar, Yaşlının temel gereksinimleri, Yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar, Hayati belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi, Yaşlıda bireysel hijyen ve uygulamaları, Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları, Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla beslenme, Yaşlıda bası yaraları ve yara bakımı, Oral ve parenteral ilaç uygulamaları, Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamalar.

 

Sosyal  Hizmetler

Sosyal refah kavramı ve tarihçesi, Sosyal hizmetlerin tanımı ve kapsamı, Sosyal hizmetlerin tarihçesi, Bilim ve disiplin olarak sosyal hizmetler, Sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, Sosyal hizmetin amaçları, Sosyal hizmetin işlevleri, Sosyal hizmetin ayırt edici özellikleri

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları; Bakterilerin Yapısı; Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri; Virüslerin Yapısı; Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AİDS virüsü.

 

Tıbbi Terminoloji

İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler Solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler, Kardiovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler, Üriner, genital ve endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler, Göz, kulak-burun-boğaz ve deriye ilişkin tıbbi

 

Temel Fizyoloji

Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi,  Solunum Sitemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sitemi Fizyolojisi, Sinir Sitemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi

 

Anatomi

Anatominin Tanımı Ve Öğretim Yöntemleri, Anatomide Sık Kullanılan Terimler,Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi,Üriner Sistem Genital Sistem,Merkezi Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Duyu Organları, Periferik Oluşumlar

 

Beslenme İlkeleri

Sağlık ve Beslenme, Toplumda Beslenme Sorunları ve Nedenleri, Besin Öğeleri, Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar ve Vitaminler, Su ve Mineraller, Posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme, Besin grupları ve besin piramidi, İçecekler ve Özellikleri, Probiyotikler, Yeterli ve Dengeli beslenme İlkeleri, Enerji Gereksinimi, İdeal Boy ve Kilo, Obezite ve Yol Açtığı Hastalıklar, Diyabette Beslenme, Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Beslenme, Yaşlılarda Beslenme Özellikleri,

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi-1

Türk devriminin diğer devrimlerden farkı, 19. ve 20. yüzyılda dünyadaki gelişmeler ve bunun Osmanlı İmparatorluğu’na yansıması. Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını hazırlayan etkenler, Laik ve Modern Türkiye oluşturmak için yapılan çalışmalar, çok partili yaşama geçiş çalışmaları ve Türkiye’de demokrasinin oluşum çabaları, Atatürkçü ideoloji.

 

Türk Dili -1

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

 

Yabancı Dil-1

To be fiili (am, is are), şahıs zamirleri, belirli ve belirsiz tanımlıklar, çoğul yapmanın kuralları, mülkiyet sıfatları, günlük objeler, sayılar, soru ve olumsuzlar, mülkiyet belirten ‘s, zıt sıfatlar, fiyatlar, geniş zaman, meslekler, saati sorma, boş zaman aktiviteleri, vardır, biraz, bazı, hiç, işaret sıfatları/zamirler.

 

Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları-2

Yaşlı mobilizasyonunu sağlama, Yatağa bağlı yaşlı bakımı, Terminal dönemde yaşlı bakımı, Yaşlıda O2 tedavisi ve aspirasyon uygulaması, Sıvı-elektrolit dengesi, Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı, Yaşlıda dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar, Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları, Solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları.

 

Sağlık Sosyolojisi

Sağlık Sosyolojisine giriş ve tarihsel gelişim, Sağlık sosyolojisinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, araştırma alanları ve toplum sağlığına katkısı, Sağlık ve hastalık kavramları, sosyal sistemlerde sağlık ve hastalığın yeri, Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel faktörler,  Sağlık personeli-hasta etkileşimi, modern ve geleneksel tıp, Sağlık organizasyonları ve bunların sosyal yapısı, Sosyal bakım sistemleri.

 

Yaşlıda Enfeksiyon Hastalıkları

İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Genel Bilgiler, Sindirim Sistemiyle Bulaşan Hastalıklar,Besin Zehirlenmeleri, Tifo, Basilli.Dizanteri,Kolera,Brusella,Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, İnfluenza, Bronşit, Pnömoniler, Tüberküloz, Deri Ve Mukozayla Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları, Kuduz, Tetanoz, Menenjit, Hepatit,  AIDS,Üriner Sistem İnfeksiyonları, Hastane İnfeksiyonları, Parazit İnfeksiyonları,, İnfeksiyon hastalıklarından Korunma ve Kontrol Yöntemleri, Yaşlılık ve immunoloji

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi-2

Atatürk İlkeleri ve uygulaması, II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler, Batı ile olan ilişkiler ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.

 

Türk Dili-2

Toplantı teknikleri. Roman, öykü ve şiirlerimizde  Anadoluculuk. Toplumsal gerçekçilik. İş Yazıları. Okuma manası, kültür, anlamı, unsurları, güzel sözler, edebiyatımızdaki yeri. Makale yazımı, panel, münazara. Bilgi ve düşünce yazıları, yazım teknikleri. Yalın söz, deyim, atasözü, vecize, mahalli deyişler. Kitap tanıtımı. Günümüz şairlerinden bir şiir incelemesi.

 

Yabancı Dil-2

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin temel seviyede gramer, kuralları çerçevesinde alıştırma ve örneklerle geliştirilerek verilmesi.

 

İş Uğraş Terapisi

Fonksiyonel aktiviteler için fonksiyonel beceriler, Mesleksel fonksiyonunun değerlendirmesi,  Günlük yaşam aktiviteleri, mesleksel performansın ölçümü, Mesleksel terapi populasyonu, Tedavi planlaması, Duyusal – motor becerilerinin değerlendirilmesi, Çalışma düzenlemeleri, Emeklilik, Gönüllülük ve yaşam konuları, Boş zaman-eğlence, Boş zaman performansının ölçümü ve Sosyal katılım/sağlık konuları ders içeriğinde yeralmaktadır.

 

Temel Psikoloji Ve Davranış  Bilimleri

Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, Davranışın biyolojik temelleri, Yaşam boyu davranışın gelişimi, Toplum ve toplumsal yapı, Toplumsallaşma Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar, Sosyal etki ve uyma davranışı, Bir bilim olarak psikoloji, Dürtüler ve güdüler, Duyum ve algılama, Öğrenme ve motivasyon, Davranış bozuklukları, İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları

 

İşaret Dili

Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir

                                               

Yaşlı Bakım Meslek Uygulamaları I

Yaşlıda nörolojik hastalıklarda bakım ve uygulamaları, GİS hastalıklarında bakım uygulamaları, İskelet sistemi hastalıklarında bakım uygulamaları, Yaşlıda düşmeler ve bakım, Yaşlıda göz ve kulak hastalıkları ve bakımı, Yaşlı bakımında acil durum uygulamaları,

 

Farmakoloji

Farmakolojiye Giriş, Farmasötik İlaç Şekilleri,  İlaçların Emilimi, Dağılımı, İlaçların Metabolizması ve Atılımı, İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler, (Antagonizma, Sinerjizma), İlaçların Etki Mekanizmaları, Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Kolinerjik İlaçlar), Antikolinerjik İlaçlar, Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Sempatomimetik İlaçlar), Sempatolitik İlaçlar, Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar, Kalp- Damar Sistemini Etkileyen İlaçlar, Antiinflamatuvar İlaçlar, Narkotik Analjezikler, Akılcı İlaç Kullanımı.

 

Evde Yaşlı Bakım

Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, Evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi, Aile sağlığı açısından evde yaşlı bakımının yeri ve önemi, Evde yaşlı bakımında yaşanan psikolojik sorunlar ve baş etme yöntemleri, Türkiye’de ve dünyada evde bakım hizmetleri veren kuruluşlar ve çalışma prensipleri.

 

Fiziksel  Rehabilitasyon

Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi. Egzersizin sistemler üzerine etkileri,Yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri,Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler, Fiziksel aktivite ve kas – iskelet sistemi hastalıkları,Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri, Su terapisi ve havuz jimnastiği.

 

 İlk Yardım

İlk Yardımın Tanımı, Önemi, İlkeleri, İlk Yardım Çantası, Kanamalar, Şok ve Çeşitleri, Yaralanmalar, CPR (Kardiyo- Pulmoner Resüsitasyon), Yabancı Cisim Aspirasyonu, Kırık, Çıkık ve Burkulmalar, Yanıklar, Sıcak Ve Soğuğa Maruz Kalma, Zehirlenmeler, Tıbbi Durumlarda İlk Yardım, Geriatrik Aciller ve İlk Yardım.

 

Romatolojik Ve Nörolojik Hastalıklar

Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri,Osteoporoz ve yaşlılarda kırıklar, Kollajen doku hastalıkları, Romatoid artrit,Bel ağrısı, Ankilozan spondilit, Gut Hastalığı, Osteoartoz, tendinit, bursit, ayak sorunları,Kronik yorgunluk sendromu.Ağrı.Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler,Serebrovasküler hastalıklar, Demans oluşturan durumlar, Parkinson hastalığı, Epilepsi,Periferik nöropatiler, Vitamin B12 eksikliği. Baş ağrıları, Multipl skleroz, kas hastalıkları,Stupor ve koma

 

Yaşlı Bakım Mesleki Uygulamaları-2

Üriner sistem hastalıkları ve bakım uygulamaları, Genital sistem hastalıkları ve bakım uygulamaları, İdrar inkontinansı ve bakımı, fekal inkontinans ve bakımı, Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim, Öğrencilerin seminer sunumları.

 

Deontoloji

Deontoloji Nedir ? Tanım ve Giriş, Etik Tanımı ve İlkeleri,Meslek Nedir?  Mesleği Meslek Yapan İlkeler, Sağlık Ve Hastalık Kavramları, Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması, Sağlık Personelinin Toplumdaki Yeri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Hasta Hakları, Sağlık Yönetimi İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler, Ötanazi ve Etik, Organ Transplantasyonlarında Etik, Geriatri ve Etik

 

Yaşlıda Kronik Hastalıklar

Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri,Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistem değişiklikleri Kalp yetmezlikleri, koroner arter hastalıkları, hiper tansiyon, periferik damar hastalıkları, Diabetes Mellitus ve diğer endokrin hastalıklar,Gastrointestinal sistemin kronik hastalıkları, Pulmoner sistemin kronik hastalıkları, Kronik böbrek hastalıkları,Yaşlılıkta hematolojik hastalıklar, Yaşlılık ve kanser.

 

Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kavramları ve yöntemleri, dezenfektan ve antiseptik maddelerin antimikrobiyal etki mekanizmaları, dezenfektan ve antiseptik maddelerin özellikleri ve direnç sorunları, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, Sağlık çalışanlarının güvenliği, El yıkamanın önemi, tıbbi atık yönetimi

 

Sosyal Rehabilitasyon

Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı, Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon, Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma, Ev idaresi, Özel ev egzersiz programları, Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri,

 

Bilimsel Ve Kültürel Etkinlikler

Öğrencinin Öğretime Başladığı Tarihten İtibaren Katıldığı Etkinlikler Bilgi Sistemine Kaydedilecektir, 4. Yarıyıl Sonunda Katıldığı Etkinlik Sayısına Göre Notlandırılacaktır.

 

KurumStajı

Dönem dersleri bittikten sonra 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 26/01/2012
Okunma Sayısı: 18408
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri