Ders Bilgisi

Programın Amacı


Yaşlı Bakım Programı 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yüksekokul bünyesine katılmıştır. Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.
Öğrencilere; Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Sosyal Hizmetler, Sağlık Sosyolojisi, Temel Gerontoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Romatolojik ve Nörolojik Hastalıklar, Yaşlılarda Kronik Hastalıklar, Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri, Sosyal Rehabilitasyon, Fiziksel Rehabilitasyon, Beslenme İlkeleri, İlk Yardım, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Deontoloji dersleri verilmektedir.


Eğitimin Esası


Programın eğitim esaslarını, yaşlının temel gereksinimlerini bilerek bu doğrultudayaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül olarak yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır.
Programdan mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı gündüz merkezleri ve evde bakım merkezlerinde, sağlık profesyoneli gözetiminde çalışabilirler.

Yaşlı Bakımı Programından mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından her yıl yapılan DGS sınavında başarılı oldukları takdirde beslenme ve diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu gibi 4 yıllık lisans alanlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

Yayın Tarihi: 26/01/2012
Okunma Sayısı: 12143
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri