Ders İçerikleri

                                           İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

Anatomi

Anatomi  İle İlgili Temel Terim Ve Kavramlar, Hücrenin Yapısı Ve Çeşitleri, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Kan Ve Sıvı-Elektrolitler, Kalbin Anatomik Özellikleri Ve Vasküler Yapılar, Üst Ve Alt Solunum Yolu Anatomik Yapıları, Toraks Ve Memenin Yapısı, Merkezi Sinir Sisteminin Anatomik Yapıları, Periferik Sinir Sisteminin Anatomik Yapıları, Duyu Organları, Hipofiz Bezi Ve Diğer Endokrin Sistem Yapıları, Sindirim Yolu Organları Ve Sindirime Yardımcı Organ Ve Bezlerin Yapıları, Ürogenital Sistem Ve Kadın Ve Erkek Üreme Sistemini Yapıları.

 

Fizyoloji

 Fizyolojide Temel Kavram Ve Terimleri, Hücrenin Görevleri, Solunum Mekaniği, Kanda Oksijen Ve Karbondioksitin Taşınması Ve Fonksiyonları, Kalbin Fonksiyonları, Kan Ve Lenf Dolaşımı, Kan  Ve Sıvı- Elektrolitler, Santral Sinir Sistemi, Periferik Sistem, Endokrin Sistem, Boşaltım Sistemi, Sindirim Sistemi, Duyu Organları.

 

Tıbbi Terminoloji

Tıbbi Terminolojiye Giriş, Tıbbi Terimlerde Kökler, Türetme Önekleri Ve Sonekleri,Tekil Ve Çoğul İsim Formlarının Genel Kullanımı, Terimlerde Küçültme, Genel Hastalık Terimleri, İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket Sistemine İlişkin Terimler (Anatomik Semptomlarla İlgili Terimler, Tanısal Terimler), Sindirim Sistemine İlişkin Terimler (Anatomik, Tanısal, Semptomatik, Ameliyatlara İlişkin Terimler), Solunum Sistemine İlişkin Terimler (Anatomik, Tanısal, Ameliyatlara İlişkin Terimler), Dolaşım Sistemine İlişkin Terimler (Anatomik, Tanısal, Semptomatik Ve Ameliyatlara İlişkin Terimler), Ürogenital Sisteme İlişkin Terimler (Anatomik, Tanısal, Semptomatik Terimler), Sinir Sistemine İlişkin Terimler (Anatomik, Tanısal, Semptomatik Terimler), Endokrin Sisteme İlişkin Terimler (Anatomik, Tanısal, Semptomatik Ve Ameliyatlara İlişkin Terimler), Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler (Anatomik, Tanısal, Semptomatik Ve Ameliyatlara İlişkin Terimler), Göz, Kulak Ve Deriye İlişkin Terimler.

 

Acil Hasta Bakımı -1

Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri, Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta Veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak, Hasta Veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta Veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak, Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek, Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta Veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak.

 

Acil Sağlık Hizmetleri-1

Dersin Tanıtımı: Giriş , Amaç Ve Öğrenim Hedefleri, Sağlık Hizmetlerini Değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini Değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri İle İlgili Mevzuatı Değerlendirmek, Türkiye’de  Acil Sağlık Hizmetlerinin Teşkilat Yapısını Değerlendirmek, Ambulans Ve Acil Sağlık Araçlarını Değerlendirmek, Türkiye’de Ambulans Donanımlarını Ayırt Etmek, Türkiye’de Acil Servis Yapısı Ve İşleyişini Değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinde Formları Kullanmak, Paramediğin Yetki Ve Sorumluluklarını Değerlendirmek, Görev Organizasyonu Yapmak, Kendi Güvenliğini Sağlamak, Hasta/Yaralı Güvenliğini Sağlamak, Ambulans Ve Acil Sağlık Hizmetlerinde Haberleşmeyi Sağlamak.

  

Resüsitasyon

Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve  Öğrenim Hedefleri,Temel Yaşam Desteği, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Defibrilasyon Ve Kardiyoversiyon.

                   

Beden Eğitimi-1

Aerobik Koşu Egzersizleri, Anaerobik Koşu Egzersizleri, Alt Ekstremite Kuvvet Çalışmaları, Üst Ekstremite Kuvvet Çalışmaları, Abdominal Çalışmalar (Bireysel Ve Eşli), Vücut Tutuşu Çalışmaları, Ters Vücut Tutuşu Çalışmaları, Dinamik (İzotonik) Çalışma İlkeleri, Konsantrik Çalışmalar Teorisi, Eksantrik Çalışmalar Teorisi Konularında Uygulamalar.

 

Atatürk İlekleri Ve İnkılap Tarihi- 1

Osmanlı Yenileşmesi, Avrupa’daki Gelişmeler, Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat Ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp Ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi, Kongreler, Misak-I Milli, Tbmm Dönemi, Milli Cephelerin Kurulması, Lozan Antlaşması

 

Türk Dili-1        

Dilin Tanımı, Önemi Ve Özellikleri; Dillerin Doğuşu; Yeryüzündeki Diller Ve Sınıflandırılması; Dil-Düşünce-Kültür İlişkisi; Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri, Günümüzdeki Yayılma Alanları; Türkçedeki Seslerin Özellikleri, Sınıflandırılması Ve Çeşitli Ses Olayları;  Türkçedeki Kök Ve Eklerin İşlevleri; Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri Ve Uygulanmaları İle İlgili Çalışmalar, Kompozisyon.

 

İngilizce-1

Verb “To Be”, Possessive Adjectives, Verbs Have/Go/Live/Like, Possessive’s, Personal İnformation, Adjectives, Opposite Adjectives, Everyday Conversations, Simple Present Tense, Jobs, Adverbs Of Frequency, There İs/AreSome/Any/A Lot OfThis/That/These/Those, Numbers, Can/Can’t,  Simple Past Tense, Regular And İrregular Verbs, Time Expressions, Describing Feelings And Things.

 

Acil Hasta Bakımı-2                  

Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve  Öğrenim Hedefleri,Hasta Veya Yaralıyı İzlemek, İlaç Uygulamak Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Sindirim Sistemi Acilleri, Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek, Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıklar- Diyabet Metabolik Hastalıklar -Sıvı-Elektrolit, Asit- Baz, Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek, Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak, Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.

 

Acil Sağlık Hizmetleri-2

Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve  Öğrenim Hedefleri, Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak, Afetlerde Acil Bakım Uygulamak, Triyaj, Kbrn Riskini Değerlendirmek, Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Personel Güvenliği, Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme, Yangınla Mücadele Etmek, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 1, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak

 

Travma

Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri, Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak, Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak, Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1, Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2, Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak.

 

Beden Eğitimi-2

Maksimum Kuvvet Uygulamaları, Çabuk Kuvvet Uygulamaları, Kuvvette Devamlılık Uygulamaları, Kısa Mesafe Koşu, Orta Mesafe Koşu, Aletsiz Ve Aletle Yapılan Kuvvet Antrenmanlarının Uygulaması, Koordinasyon Uygulama, Denge Uygulama, Ritm Uygulama, Plates Uygulama, Çeviklik Uygulama, Hareket Transferleri Uygulama.

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti Ve Bulguları, Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Fekal-Oral Yolla Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon, Kişisel Korunma Yöntemleri, İzolasyon Yöntemleri, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi.

 

İngilizce-2

Countable And Uncountable Nouns, I Like … And I’d Like …, How Much..?/How Many ..?, Food And Drink, Comparative Adjectives, Have Got, Superlative Adjectives, Town And Country, Directions, İn/At/On For Places, Present Continuous Tense, Something/Nothing…, Describing People, Clothes, Going To Future, Making Suggestions, Present Perfect Tense, Ever And NeverYet And Just.

 

Türk Dili-2

Kelime Ve Kelime Grupları;  Cümle, Cümleyi Oluşturan Birimler Ve Cümle Çeşitleri; Yazılı Anlatımın Özellikleri; Yazılı Anlatımda Plan, Tema, Bakış Açısı, Ana Düşünce,  Yardımcı Fikirler, Paragraf;  Anlatım Biçimleri; Resmî Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları); Dil Yanlışları (Yazım Kuralları Ve Noktalama İşareti Yanlışları: Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar);  Duygu Ağırlıklı Yazılar (Şiir); Olay Ağırlıklı Yazılar (Hikaye, Roman,  Tiyatro, Gezi Yazısı, Anı); İnceleme Yazıları (Röportaj, Biyografi); Düşünce Yazıları (Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri, Günlük); Sözlü Anlatım Türleri (Panel, Tartışma); Düzgün Ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihih-2

Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Cumhuriyet Dönemi Yeni Hukuk Düzeni, Eğitim Alanındaki Devrimler, Kültür Ve Toplumsal Alanda Gerçekleşen Devrimler, Ekonomik Alanda Yapılan Devrimler Gibi Siyasi, Sosyal Ve Ekonomik  Devrimler İle 1923-1930 Ve 1930 – 1938 Yılları Arasındaki Atatürk Dönemi Dış Politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk Sonrası Türkiye, Atatürk Ve Gençlik

 

Sistem Hastalıkları 

Solunum Sistemi, Belirti Ve Bulguları, Solunum Sistemi Hastalıkları İle Tedavi Ve Bakımı, Sinir Sistemi,Belirti Ve Bulguları, Sinir Sistemi Hastalıkları İle Tedavi Ve Bakımı, Dolaşım Sistemi Hastalıkları Belirti Ve Bulguları İle Tedavi Bakım, Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirti Ve Bulguları İle Tedavi Ve Bakımı, Kan Hastalıkları Belirti Ve Bulguları, Kan Hastalıkları İle Tedavi Ve Bakımı, Üriner Sistemi,Belirti Ve Bulguları, Üriner Sistemi Hastalıkları İle Tedavi Ve Bakımı, Endokrin Sistemi,Belirti Ve Bulguları, Endokrin Sistemi Hastalıkları İle Tedavi Ve Bakımı, Diğer Sistem  Hastalıkları,Belirti Ve Bulguları, Diğer Sistem  Hastalıkları İle Tedavi Ve Bakımı.

 

İşaret Dili

Öğrenci Bu Derste Türk İşaret Dili Hakkında Genel Bilgi Edinir. Tid Alfabesini, Temel Cümle Yapılarını, Evet-Hayır Sorularını, Olumsuz Cümleleri, Zaman Ve Zamanla Bağlantılı Soruları, Sayıları, Soru Sözcüklerini Ve Fiilleri Öğrenir Ve Bunlarla İlgili Sınıfta Bol Örnekli Alıştırmalar Yapar. Öğrenci, Temel Düzeyde İşaret Dilini Ve Bu Dilde Tercüme Ederek, İşitme Engellilerle İletişim Kurmayı Öğrenir.

 

Mesleki Uygulama-1

Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri, Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak, Dezenfeksiyon, Hasta Veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu Uygulamak, Şokta Acil Bakım Uygulamak, Hasta Veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Vermek, Hasta Yaralıyı Kurtarma Çıkarma Teknikleri, Hasta Yaralıyı Taşıma Teknikleri, Hasta Veya Yaralıları Taşımak,  Özellikli Travma Vakalarına Acil Bakım Uygulamak, Aracı Tanımak Ve Kullanıma Hazır Tutmak, Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 1, Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 2, Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 3.

 

Acil Hasta Bakımı-3

Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri, Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek, Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Gebelik, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, Lohusalık, Yenidoğan, Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak, Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak, Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek, Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek, Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak.

 

İleri Yaşam Desteği Uygulamaları-1

Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri, Temel Yaşam Desteği, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, Tyd Uygulama, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Vaka Çalışması. 

 

Farmakoloji 

Kardiyotonik  Glikozidler,  Antiaritmik İlaçlar, Antianginal İlaçlar, Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar, Santral Sinir Sistemi İlaçlar, Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar, Solunum Sistemine Etkili İlaçlar, Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar, Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar, Üriner Sistem İlaçları, Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar, Diğer Vücut Sistemlerine Etkili İlaçlar.

 

Deontoloji

Deontolojiye Giriş, Etik Kavramı, Etik İlkeler, Temel Kavramlar, Sağlığa Yön Verenler, Hipokrat, Sağlıkta Etik Yaklaşımı, İnsan Hakları, Biyoetik, Sağlık Sistemlerinde Tarihsel Değişim, Sağlık Hukuku. 

 

Beden Eğitimi- 3

Isınma Ve Dayanıklılık Çalışmaları, Topla Ve Topsuz Oyunlarla Dayanıklılık Çalışmaları, Kardiyo Çalışmaları, Doğru Nefes Alma Teknikleri, Koordinasyon Çalışmaları, Antrenman Setlerinin Oluşturulması Ve Uygulamaları, Yüklenme Uygulamaları, Kendi Antrenmanını Planlama Uygulamaları, Sağlıklı Yaşam İçin Antrenman Uygulamaları, Topla Ve Topsuz Oynanan Oyunlarla Koordinasyona Dayalı Özelliklerin Geliştirilmesi.

 

Mesleki Uygulama 2

Ekg Çekmek Ve Ritim Tanımlamak, Acil İlaçlar, Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama-I, Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama-I, Vaka Çalışması.

 

İleri Yaşam Desteği Uygulamaları- 2

Ekg İle İlgili Temel Kavramlar Ve Kardiyak Moniterizasyon Kalbin İleti Sistemi,Ekg Derivasyonları Ve Kardiyak Aks, Ekg Dalgaları Ve Kalp Ritminin Değerlendirilmesi, Kalp Hızının Değerlendirilmesi, Ritim Analizi Ve Normal Sinüs Ritmi,Erken Vurular,Bradiaritmiler,Supraventriküler Taşikardiler (Svt) (Dar Qrs'li Taşikardiler), Svt'lerde Geniş Qrs'e Neden Olan Durumlar Ve Ventiriküler Taşiaritmiler (Geniş Qrs'li Taşikardiler),Akut Koroner Sendromlar (Aks), Kardiyak Arrest Ritimleri.

 

Bilimsel Ve Kültürel Etkinlikler

Öğrencinin Öğretime Başladığı Tarihten İtibaren Katıldığı Etkinlikler Bilgi Sistemine Kaydedilecektir, 4. Yarıyıl Sonunda Katıldığı Etkinlik Sayısına Göre Notlandırılacaktır.

 

Kurum Stajı 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Acil Tıp Ad, Yoğun Bakım Ünitesi, Ambulans Hizmetleri, Isparta Devlet Hastanesi Acil Servisi, Ambulans Hizmetleri, Gülkent Devlet Hastanesi Acil Servisi, Ambulans Hizmetleri, 112 Acil Ambulans Hizmetleri, Özel Hastaneler Acil Servisleri Ve Ambulans Hizmetleri.

Yayın Tarihi: 26/01/2012
Okunma Sayısı: 30632
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri