Ders İçerikleri

                                          DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

  

Sabit Protez-1

Güdük elde etme ve artikülatöre alma Güdük Çivisi ve Kaide modeli, Tam metal kuron modelaj, Tij mumunun bağlanması, Ön ısıtma Döküm teknikleri, Tam metal kuronun tesviye ve cilası, Köprü ayaklarının modelajı,Köprü gövdesinin modelajı, Tam veneer kuronun modelajı, Vestibülde retansiyon alanı oluşturma DökümTesviye ve cila, Opaker sürme ve akrilik tepme Polimerizasyon işlemi, Köprü ayaklarının modelajı Köprü gövdesinin modelajı, Ağız içi –ağız dışı  kombine  defekt protezive ağız dışı kombine defekt protezi, Tam veneer köprü metal aşaması

 

Hareketli Protezler-1

Haraketli protezlerde alçı model, Alçıyı modele dökmek, Otopolimerizan akrilik ile kaşık hazırlamak,Ultraviyole ışını ile sertleşen akrilik ile kaşık hazırlamak, Kutulama yapmak,Sert alçı karıştırmak, Kaide plağı,Mum duvar,Yüz arkı kayıtlarını artikülatöre aktarmak,Modelleri artikülatöre bağlamak, Yüz arkı kayıtlarını artikülatöre aktarmak,Modelleri artikülatöre bağlamak, Farklı diş dizimi yapmak,Ajusteli diş dizimi ,Çene yüz protezlerinde çift sıra diş dizimi yapmak, Akril hazırlama:Akril yerleştirme, Presleme Britleme Akriliğin polimerzasyonu sağlamak, Protez kenar sınırlarını belirlemek,Protez dış yüzeyini zımparalamak,Protez dış yüzeyini cilalamak, Overdenture protez için alt yapı hazırlamak,Overdenture protez için üst yapı hazırlamak ve protezi bitirmek, modelde çekilecek dişleri kazımak ve kök yuvaları oluşturmak ve diş dizmek ve protezi bitirmek

 

Diş Morfolojisi

Alt Kanin  Diş Yapmak,Manipülasyon çalışması yapmak,Üst Santral Diş Yapmak,Alt Santral  Diş Yapmak,Üst Lateral   Diş Yapmak,Alt Lateral  Diş Yapmak,Üst Kanin  Diş Yapmak,Manipülasyon çalışması yapmak, I. Üst premolar  Diş Yapmak,II. Üst premolar  Diş Yapmak,I. Alt premolar  Diş Yapmak, II. Alt premolar  Diş Yapmak,I.Üst molar  Diş Yapmak,II.Üst molar  Diş Yapmak,III.Üst molar  Diş Yapmak,I.Alt molar  Diş Yapmak,II.Alt molar  Diş Yapmak,III.Alt molar  Diş Yapmak.

 

Çiğneme Fizyolojisi

Çiğneme kuvvetleri, Çiğneme kuvvetleri,Tam protezlerde çiğneme,Tme i  incelemek,Oklüzyonu incelemek

 

Baş Boyun Anatomisi Ve Histolojisi

Tıbbi terimlerin Türkçe anlamlarını incelemek,Sistem ve organları incelemek,Ağız boşluğunu  incelemek,Ağız mukozasını  incelemek,Protezlerin ağız mukozasında neden olduğu değişiklikler,Kemik oluşumunu incelemek,Kemiklerin mikroskobik ve mikroskobik yapılarını incelemek,Kafa kemiklerini incelemek,Yüz kemiklerini incelemek,Çeneyi açan kasları incelemek,Çeneyi kapatan kasları incelemek,Mimik kaslarını incelemek,TME Anatomik Yapılarını ve Eklem kapsülünü incelemek,Eklem bağlarını incelemek

 

Sabit Protezler  2

Metal inley ve onlerlerde mum modelajı ve döküm yapmak,Tesviye ve cila yapmak,Direkt metal post –core yapmak,Direkt metal olmayan post-core yapmak,İndirekt metal post –core yapmak,İndirektmetal olmayan post-core yapmak

 

Hareketli Protezler-2

Model hazırlamak ve artikülatöre almak, Kaide Hazırlamak Ve Kroşe Bükmek,Kaide Hazırlamak Ve Kroşe Bükmek,Mum Duvar Hazırlamak Ve Artikülatöre Almak,Kroşeleri yerine koymak ve diş dizmek,Kroşeleri yerine koymak ve diş dizmek,Kroşeleri yerine koymak ve diş dizmek,Muflaya Almak Ve Akrilik Tepmek,Tesviye Ve Polisaj  Yapmak Hekimden gelen ölçüden tanı modeli elde etmek,Özel ölçü kaşığı hazırlamak,Çalışma modeli elde etmek, Modeli paralelometre tablasına bağlamak,Paralelometre kolu ile kroşe giriş yollarını belirlemek ,Dublikat muflasına almak,Dublikata revetman dökmek,Revetman modeli reçineye daldırmak, Retansiyon ağlarını yerleştirmek,Ana bağlayıcıyı yerleştirmek Direkt ve endirekt tutucuların modelajını yapmak,Döküm kanallarını bağlamak

 

Porselen Protezler-1

Kuron alt yapı mum modelajı yapmak,Döküm yapmak, Kumlama ve tesviye yapmak,Kumlama ve Oksitleme yapmak. Dayanak dişlerde alt yapı modelajı yapmak,Gövde modelajı yapmak,Üyeler arası bağlantı bölgelerini yapmak, Kumlama ve tesviye yapmak,Kumlama ve Oksitleme yapmak,Dayanak dişlerde alt yapı modelajı yapmak,Gövde modelajı yapmak,Üyeler arası bağlantı bölgelerini yapmak, Porselen tesviyesi yapmak,Dış makyaj ve glaze yapmak, Mekanik cilalama yapmak

 

Ortodonti -1

Manipülasyon tel bükümü yapmak,Ortodontik model yapmak,Arşiv modeli yapmak  ,Adams kroşe yapmakTopuz kroşe yapmak ok kroşe yapmak,Vestibül  ark bükmek, Düz itici zemberek yapmak,Helixli zemberek yapmak

 

Çene –Yüz Protezleri

1.cerrahi ve tedavi obtüratör ler,Devamlılığı bozulmuş dişli ve dişsiz mandibüler defekt protezler,Dudak damak yarığı proteleri, Devamlılığı bozulmamamış dişli ve dişsizmandibüler defekt protezle,Daimi obtüratör lerIşın yönlendirici ve dil koruyucu protezler,Dil yönlendirici ve radyasyon miktarını ölçen protezler,Okular veorbital protezler,Klasik burun protezi,Klasik kulak protezi,İmplant destekli orbital ,burunve kulakprotezleri,Ağız içi –ağız dışı  kombine  defekt protezive ağız dışı kombine defekt protezi

 

Ortodonti-2

Verinli schwartz apareyi yapmak,Yükseltme apareyi yapmak,Eğik satıhlı plak yapmak,Hareketli kanin distalizasyon apareyi yapmak,Sabit yer tutucu yapmak,Hareketli yer tutucu yapmak,Kesici dişlerde bant yapmak,Kanin dişlerinde ve molar dişlerde bant yapmak

 

Porselen Protezler-2

Revetman model tekniğiyle Lamineyt veneer restorasyon, inley, onley yapmak,Mum modelaj-ısıyla  presleme ve tabakalama tekniğiyle Lamineyt veneer restorasyon, inley, onley  yapmak,Cad-Cam tekniğiyle Lamineyt veneer restorasyon, inley, onley yapmak,Mum modelaj-ısıyla  presleme ve boyama,tekniğiyle Lamineyt veneer restorasyon, inley, onley yapmakPt foli tekniğiyle kuron yapmak,Cam infiltre tam porselen tekniğiyle kuron yapmak,Mum modelaj-ısıyla  presleme ve tabakalama tekniğiyle Tam porselen kuron ve köprü yapmak,Kopyalama ve frezleme tekniğiyle Tam porselen kuron ve köprü yapmak,Cad-Cam tekniğiyle Tam porselen kuron ve köprü yapmak,Porselen ilavesi yapmak ,Metal alt yapıda lehim yapmak

 

Genel Protez Uygulamaları

Manşete almak,modelaj yapmak,Ön ısıtma, döküm ve tesviye yapmak,İskelet Protezlerde Döküm, estetik materyal yerleştirmek,Manşetten çıkarma, tesviye ve cila yapmak,Kumlama, tesviye ve cila yapmak; metal aşamasını yapmak, Elektroliz yapmak, lastik ve cila yapmak, metal aşamasını yapmak, Kaide plağı yapımı,mum duvar, modelaj yapmak, Yüz arkı kayıtlarını artikülatöre aktarmak, artikülatöre bağlamak, döküm ve tesviye yapmak

Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,Etik sistemlerini incelemek,Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

Kişilerarası İletişim 

Giriş, Dersin Tanımı ve Amacı, İnsan ve İnsanın Temel Gereksinimleri, İletişimin Kavramsal Yönü, İletişim ve Algılama, İletişim Benimle Başlar: Kendini Tanıma,  İşitmek ve Dinlemek, Beden Dilinin İletişimdeki Rolü, Psikolojik Savunma Mekanizmaları ve Savunucu İletişim, Girişkenlik, Hakkına Sahip Çıkma, Empati ve Empatik Yaklaşım, Stres, Stresle Başa Çıkmanın Yolları, Hasta Olma vee Hastaneye Yatmanın Anlamı, Değişen Türk Toplumu İçinde İletişim

İlk Yardım

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

Sistem Hastalıkları

Solunum sistemi,belirti ve bulguları,Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Sinir sistemi,belirti ve bulguları,Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım,Sindirim sistemi hastalıklarıbelirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı,kan hastalıkları belirti ve bulguları,Kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Üriner sistemi,belirti ve bulguları,Ürinersistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Endokrin sistemi,belirti ve bulguları,Endokrinsistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Diğer sistem  hastalıkları,belirti ve bulguları,Diğer sistem  hastalıkları ile tedavi ve bakımı

Bilimsel Ve Kültürel Etkinlikler

Öğrencinin Öğretime Başladığı Tarihten İtibaren Katıldığı Etkinlikler Bilgi Sistemine Kaydedilecektir, 4. Yarıyıl Sonunda Katıldığı Etkinlik Sayısına Göre Notlandırılacaktır.

Temel Sağlık

Sağlık ve hastalık kavramları,Hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler,Sistem hastalıkları,Sistem hastalıkları,Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi,Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi,Hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi,Hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi,Sağlık çalışanlarının sağlığı,Sağlık çalışanlarının sağlığı,Tıbbi atık yönetimi,Tıbbi atık yönetimi,Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler,Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler.

Türk Dili-1

Dilin tanımı,diğer kurumlarla ilişkili,Türk dilinin dünya dilleri arasındaki,yeri,tarihi gelişimi ve devreleri,Türkçe de sesler ve sınıflandırılması.

 

Türk Dili-2

Hece bilgisi,imla kuralları,noktalama işaretleri ve uygulama çalışmaları

 

Atatürkilkeleri Ve İnkılap Tarihi-1

Türk İnkılabı tanımı,Atatürk İnkılabı nın özelliği, Atatürk ün İnkılap anlayışı,XIX.yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti,Fransız ihtilalinin yaydığı fikirler, Emperyalist devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki emelleri, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı Devletini kurtarma çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri I.Dünya Savaşı ve sonucu, M. Kemal hayatı ve kişiliği

 

Atatürkilkeleri Ve İnkılap Tarihi-2

Memleketin iç durumu ve kurulan cemiyetler Mondros un uygulanışı, düşünülen kurtuluş çareleri , M. Kemal in Samsuna çıkışı ve Milli Mücadele nin başlaması Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, İstanbul Hükümetiyle ilişkiler ve Amasya Protokolü son Osmanlı M. Meclisinin Toplanması Misak-i Milli ve T.B.M.M nin Ankarada açılışı. Atatürkçülük, Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk İnklapları, ve Atatürk İlkeleri.

 

İngilizce-1

Geniş zaman, zaman zarfları şimdiki zaman di’li geçmiş zaman sayılan,sayılamayan isimleri biraz birkaç az  .di li geçmiş zaman ne kadar zaman öncesi belirtici harfler iyelik sıfatları isimlerin iyelik harflerin iyelik halleri.Terkedilmiş olan bir alışkanlığı ifade şekli.

 

İngilizce-2

Sıfatlar ve zarfların mukayelesi zarflar yakın gelecek zaman Teklif ve dilek kipleri miş li gecmiş zaman tavsiye ve tercihler.

 

KurumStajı

Dönem dersleri bittikten sonra 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 17/10/2012
Okunma Sayısı: 11587
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri