Ders Bilgisi

ÖĞRETİM PROGRAMIİLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

 

BÖLÜM

DİŞÇİLİK HİZMETLERİ

PROGRAM

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

PROGRAMIN TANIMI

5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

PROGRAM KREDİSİ

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

EĞİTİM SÜRESİ

İki yıl (Staj süresi dâhildir.)

(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)

YATAYVEDİKEY GEÇİŞLER

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.

BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye Diş Protez Teknolojisi programında ön lisans diploması verilir.

  1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik  yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir.

İSTİHDAM ALANLARI

Diş protez teknolojileri  programından mezun olan öğrenciler;kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda, diş protez sektöründe mal/hizmet üreten, ilgili kamu ve özel sektör,kurum ve kuruluşlarında   istihdam edilirler.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler,özel ve kamu hastaneleri,diş protez teknolojileri  bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Diş protez teknolojileri programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

 
Yayın Tarihi: 17/10/2012
Okunma Sayısı: 11547
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri